Erasmus+KA1

Erasmus+ KA1 Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

Újratervezés – új utak a diákok felé

2017-1-HU01-KA101-035557 számú nyertes pályázat

A projektről

A nyertes Erasmus+ pályázatban 5-5 fő tanár részvételével kettő csoportos tanulmányút (job shadowing) és három egyéni mobilitás formájában számos olyan jó gyakorlatot figyelünk meg, melyek továbblépésre és változásra ösztönöznek. Új utakat a diákokhoz akkor tudunk találni, ha már működő modelleket megfigyelünk, kritikusan elemzünk, azok megalkotóival, alkalmazóival a lehetséges adaptációról közösen gondolkodunk.

Jelen projekt célja az, hogy a lehetséges új utak mélyreható elemezése és összegzése nyomán kialakuló változások beépüljenek az iskola pedagógiai gyakorlatába, valamint megjelenjenek annak pedagógiai programjában.

Célunk, hogy megtaláljuk a hangot a most felnövekvő generációval, és támogató, inspiráló és stresszmentes légkört alakítsunk ki a gimnáziumban. Törekvéseink szerint ezáltal egy olyan oktatási intézmény jön létre, amely a diákok valós igényeire reflektál, és velük szorosan együttműködő, a jelenleginél partneribb viszonyt hoz létre, miközben értékeket és tudást közvetít.

A projekt során nevelőtestületünk tagjai időrendben a következő tanulmányutakon és továbbképzéseken vesznek részt:

 

1. mobilitás (munkanyelv: angol)

Időpont:         2017. október 15- 21.

Helyszín:      Bologna Olaszország

Beszámoló:

A pályázat keretében 2017. október 15 és 21 között iskolatitkárunk egyéni mobilitás keretében 35 órás „Stressz menedzsment: hogyan kerüljük el és kezeljük az iskolai munkával járó stresszt” témájú kurzuson vett részt. A fogadó intézmény, a bolognai székhelyű IFOM (Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità) szakképző központ fő képzési területei a munka alapú tanulás, a távtanulás, tanulmányutak és szakképzési kurzusok szervezése és lebonyolítása. A képzéssel kollégánk a transzverzális képességek fejlesztésével és innovatív, új kommunikációs módszerekkel és gyakorlatokkal bővítette kompetenciáit, ezzel is hozzájárulva az oktatás-nevelés minőségének fokozásához.

A tanulmányútról készült videó: https://youtu.be/6422dxF5ju0

 

2. mobilitás (munkanyelv: angol és spanyol)

Időpont:         2017. október 29 – november 04

Helyszín:        Medina del Campo, Spanyolország és Valladolid, Spanyolország

Beszámoló:

A pályázat keretében 2017. október 24 és 31 között tantestületünkből 5 tanár spanyolországi szakmai úton vett részt. Két iskolát látogattak meg Castilla de León tartományban. A Medina del Campóban található szakiskolában arra a jó gyakorlatra láttak példát, hogyan lehet kiegyensúlyozott és harmonikus tanár-tanár, tanár-diák viszonyt kialakítani. A valladolidi Colegio Nuestra Señora del Carmen 18 évfolyamos iskola gimnáziumi tagozatán a jól működő diák-mediátori rendszert tanulmányozták, és megismerték e jó gyakorlat szakmai hátterét és elsajátításának lehetőségeit.

A tanulmányútról készült videó: ​Ferences_Spanyolország.wmv

 

3. mobilitás (munkanyelv: angol és francia)

Időpont:         2018. január 28 – február 03.

Helyszín:        Hérouville-Saint-Clair, Franciaország és Párizs (Franciaország)

A pályázat keretében 2018. január 28. és február 3. között tantestületünkből 5 tanár franciaországi szakmai úton vett részt. Két iskolát látogattak meg. Az Hérouvilee-Saint-Clairben található Collège Lycée Experimental középiskolában egy olyan jól működő iskolaszervezésre láthattak példát, mely magában foglalja pl. a közös döntéshozatalt, személyre szabott haladás elősegítését, mentori rendszer működtetését. Ez a komplex működési modell egy több száz fős hagyományosnak mondható középiskolában valósul meg. A Lycée Autogéré de Paris középiskolában arra láthattak jó módszereket, hogy miként lehet a problémás diákokat felelőssé tenni a saját iskolai pályafutásukért, és hatékonyan segíteni őket az előrehaladásban. Videó a tanulmányútról.

 

4. mobilitás (munkanyelv: angol)

Időpont:         2018. március 4-10.

Helyszín:        Alcalá de Henares, Spanyolország

A pályázat részeként iskolánk fejlesztőpedagógusa egyéni mobilitás keretében „Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” témájú képzésen vett részt. A kurzus szervezője a spanyolországi Cervantes Training Team volt. A képzésen a résztvevők egy olyan technikát sajátítottak el, melynek segítségével csökkenthető az iskolai stressz, és ezáltal a konfliktusok száma, továbbá a diákok és a tanárok is hatékonyan tudják kezelni negatív érzéseiket, melyek addig gátolták őket a harmonikusabb működésben. A tréninghez kapcsolódó szakmai anyagok itt.

 

5. mobilitás

Időpont:         2018. március 11-17. (munkanyelv: angol)

Helyszín:        Tenerife, Spanyolország

Beszámoló:

A pályázat támogatásával valósult meg 2018. március 11 és 17 között egy egyéni mobilitás. Kollégánk 35 órás ,,Retorika és érvelés, asszertivitás a konfliktuskezelésben” témájú képzésen vett részt. A fogadó intézmény a bolognai székhelyű IFOM (Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilita) szakképző központ a munka alapú tanulásra koncentrálva szervezi tanulmányútjait, szakképzési kurzusait. A kolléga a képzés során új kommunikációs módszerekkel és gyakorlatokkal, valamint a konfliktuskezelés békés megoldásainak megismerésével bővítette kompetenciáit.
A tanulmányútról készült videó: https://youtu.be/JV0S8SqT0kU